Nawigacja

O przedszkolu

Nasze przedszkole

                                                                   

             NASZE PRZEDSZKOLE "POD SOSNOWĄ SZYSZKĄ"

                                               

   Przedszkole Samorządowe w Garbatce Letnisku "Pod Sosnową Szyszką" obecnie mieści się przy ul. Krasickiego 4. To nowa placówka działająca od 03. września 2012 roku kiedy to miało miejsce uroczyste otwarcie nowego buduynku przedszkola, na które czekały dzieci, rodzice, mieszkańcy Garbatki. Zostały stworzone wspaniałe warunki do pracy i zabawy. Powstał budynek przystosowany do przyjmowania 100 dzieci. Organem prowadzącym jest Gmina Garbatka Letnisko, natomiast organem nadzorującym jest Kuratorium Oświaty w Warszawie, delegatura w Radomiu. Przedszkole posiada 4 przestronne, jasne i estetycznie urządzone sale do zajęć dla dzieci (z łazienkami). Sale wyposażone są w funkcjonalne meble i sprzęt dostosowany do potrzeb rozwojowych dzieci. Przedszkole posiada również nowoczesne pomieszczenia gospodarcze: kuchnię z całym zapleczem, stołówkę, szatnię, duży widny "świetlik". Teren wokół przedszkola jest rozległy przystosowany do zabaw na świeżym powietrzu, posiada atrakcyjny, bezpieczny sprzęt na placu zabaw.

   Nasze Przedszkole to miejsce, w którym dzieci czują się bezpiecznie i komfortowo. Zapewniamy im dużo przestrzeni do zabawy i nauki. W naszym przedszkolu dziecko nie będzie czuło się osamotnione. Wspólna zabawa z dziećmi pozwoli mu poznać smak przyjaźni i radości. Oprócz zajęć obowiązkowych dzieci mają zajęcia z religii, rytmikę, zajęcia logopedyczne.

   Ponadto stwarzamy każdemu dziecku szansę rozwoju na miarę jego możliwości. Chcemy wychować dziecko z bogatą wyobraźnią twórczą, zdolne do spontanicznej ekspresji własnych uczuć i myśli, otwarte na pomysły, inspiracje płynące od innych osób oraz gotowe szukać nowych, lepszych i oryginalnych rozwiązań.

               

                                       O NAS

PRZEDSZKOLE usytuowane jest na skraju puszczy kozienickiej . Znajduje się w sąsiedztwie przychodni zdrowia, z dala od hałasu . Przedszkole cieszy się dobrą opinią wśród społeczności lokalnej jako placówka otwarta, realizująca swoje zadania w sposób rzetelny, atrakcyjny i dostosowany do potrzeb indywidualnych dzieci i ich rodziców. Budynek przedszkola jest budynkiem wolnostojącym, parterowym, otoczonym ogrodem z bezpiecznym i nowocześnie wyposażonym placem zabaw.

NASZA PLACÓWKA funkcjonuje od godziny 7.00 do 16.00. Ramowy rozkład dnia uwzględnia potrzeby rozwojowe i możliwości dzieci, zapewnia ochronę zdrowia, bezpieczeństwo i higienę. Zajęcia planowane i inspirowane przez nauczycielki, wyzwalające aktywność dzieci w różnych sferach rozwojowych, przeplatane są zabawami podejmowanymi przez dzieci, wynikającymi z ich inicjatywy i aktywności. 

PRZEDSZKOLE urządzone jest nowocześnie i funkcjonalnie. Spełnia wymogi bezpieczeństwa (m.in. , posiada ogrodzony teren). Dla dzieci przygotowane są: cztery przestronne, słoneczne i kolorowe sale dydaktyczne do zajęć i zabaw wraz z sanitariatami; duża i dobrze wyposażona sala do zajęć ruchowych, muzycznych, teatralnych, niezastąpiona także do organizacji uroczystości i różnych imprez; szatnia wyposażona w indywidualne półki , duży ogród Sale wyposażone są w nowoczesne sprzęty i zabawki oraz inspirującą do działań bazę dydaktyczną. W salach organizowane są różnorodne kąciki m.in. przyrodniczy, książek, itd. Przedszkole posiada dobrze wyposażoną kuchnię, w której sporządzane są domowe posiłki zgodnie z normami żywieniowymi oraz szereg pomieszczeń gospodarczych.

DZIENNA STAWKA WYŻYWIENIA dziecka w przedszkolu wynosi 6,00 zł. Oferujemy trzy (przygotowywane w naszej kuchni przedszkolnej) zawsze świeże, smaczne, zdrowe i urozmaicone posiłki: od godz. 8.30 - śniadanie, od 10.30 obiad - zupa, od 12.00 - II danie i od godz. 13.30 - podwieczorek. Picie podawane jest dzieciom na każde ich życzenie.

KADRA PEDAGOGICZNA jest wykwalifikowana, o wysokim poziomie kompetencji zawodowych, moralnych i etycznych. Nauczycielki posiadają drugi kierunek nauczania. Systematycznie dokształcają się, doskonalą swoje umiejętności i poszukują nowych rozwiązań, by wspierać dzieci poprzez kształtowanie optymalnych warunków ich rozwoju. W każdym dziecku rozwijamy potencjał twórczy. Wychowując, ucząc i bawiąc nie zapominamy, że dzieci staną się obywatelami świata. 

Obecnie w przedszkolu funkcjonują 4 grupy dzieci w wieku od 3 do 5 lat, oraz 2 grupy przedszkolne w szkole podstawowej w wieku 5 i 6 lat.

Grupy w przedszkolu mają swoje nazwy – Gr. I – BIEDRONKI (dzieci 3-letnie)Gr. II – JAGÓDKI- (dzieci 4 -letnie)Gr. III – KRASNALE (dzieci 4,5-letnie) Gr. IV – LEŚNE DUSZKI (dzieci 5-letnie). Grupa V - szkolna (dzieci 5,6 - letnie) oraz w roku szkolnym 2017/2018 VI grupa szkolna (dzieci -  6 letnie)

W naszym przedszkolu dziecko i jego potrzeby są priorytetem. Dzieci w naszej placówce czują się dobrze i bezpiecznie. W odpowiedniej atmosferze łatwo zawierają nowe przyjaźnie, uczą się wiary we własne siły, rozwijają zainteresowania i zdolności, nabywają wiedzę i umiejętności niezbędne do dobrego startu szkolnego, osiągają sukcesy.

 

KADRA NASZEGO PRZEDSZKOLA

”Szczęśliwe jest dziecko, które odnajduje na każdym etapie wychowawcę zdolnego do udzielenia mu pomocy w stopniowym zdobywaniu sił i zapału koniecznych do wypełnienia jego ludzkiego przeznaczenia.”

Personel przedszkola stanowi wykwalifikowana kadra pedagogiczna i pracownicy obsługi.

Nauczycielki wspierają rozwój psychofizyczny dziecka, jego zdolności i zainteresowania. Respektują prawa dziecka i szanują jego godność. Wychowawczynie stosują twórcze i nowoczesne metody nauczania i wychowania, otaczają opieką każdego ze swoich wychowanków i utrzymują dobry kontakt z ich rodzicami. Rodzice zaś mają możliwość codziennego kontaktu z nauczycielem swojego dziecka oraz w każdy pierwszyczwartek miesiąca w godzinach 16.00 – 17.00.

 Kadra Przedszkola w roku szkolnym 2017/2018 to:

 PANI DYREKTOR – mgr Maria Grygiel

 NAUCZYCIELKI PROWADZĄCE:

mgr Jadwiga Stalmach – grupa „Biedronki” ( 3- latki)

mgr Dominika Grygiel, mgr Maria Grygiel  – grupa „Jagodkii” (4- latki)

mgr Bożena Kęska, mgr Jolanta Kwaśnik - grupa "Krasnale" ( 4,5 - latki)

mgr Jolanta Strzelecka – grupa „Leśne Duszki” ( 5 - latki)

mgr Anna Karsznia  - grupa V szkolna (5,6 - latki)

mgr Renata Wałęka, mgr Jolanta Kustra - grupa VI (6 latki)

 

 

 

 

ZAJĘCIA DODATKOWE W PRZEDSZKOLU PROWADZĄ:

mgr s. Jadwiga – religia

mgr Karolina Matejszczak – zajęcia logopedyczne

mgr Dominika Grygiel - język angielski

mgr Renata Wałęka - rytmika

mgr Jolanta Kustra - gimnastyka korekcyjna

 

PRACOWNICY OBSŁUGI:

lic.  Aleksandra Mieczyńska – p.o. Główny Księgowy

Wiesława Wasiak – Gorycka – intendentka

Ewa Piechocińska

Elżbieta Basaj

Barbara Podsiadła

Bożena Kęska

Joanna Motyka -  pomoc w kuchni

Ewa Solecka – pomoc w kuchni

Katarzyna Jakubowska - pomoc w kuchni

Janina Lenarczyk - kucharka

Wanda Grylak - szefowa kuchni

 

Wizja Przedszkola    

Jesteśmy po to, aby stworzyć warunki wychowawcze i edukacyjne, zapewniające wspomaganie oraz uwzględniające potrzeby rozwojowe  dzieci zgodnie  z ich wrodzonym potencjałem i możliwościami.
 

 

Misja Przedszkola
Nasze Przedszkole:
1. Przyzwyczaja do odpowiedzialności za własne bezpieczeństwo i bezpieczeństwo innych.
2. Jest otwarte na potrzeby dzieci i rodziców.
3. Stwarza przyjazną, domową atmosferę oraz zapewnia optymalne warunki do rozwoju osobowości dzieci, zaspakaja potrzeby dzieci, wspiera  w rozwoju zdolności i zainteresowań
4. Stwarza atmosferę akceptacji, wzajemnego zaufania i bezpieczeństwa,  w której dziecko bawi się, uczy, nabywa umiejętności rozwijając swoją osobowość i aktywność wobec siebie, innych ludzi i otaczającego go świata.
5. Kształtuje i rozwija postawy twórcze swoich wychowanków, stosuje metody aktywne i techniki rozwijania twórczego myślenia.
6. Uczy tolerancji, akceptacji i poszanowania odmienności każdego człowieka.
7. Umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom oraz uwzględnia potrzeby środowiska.
8. Wychowuje dziecko aktywne, wrażliwe, samodzielne i radzące sobie  z problemami.
9. Otwarte jest na propozycje rodziców, ich udział w życiu przedszkola –partnerska współpraca z rodziną dziecka.
10. Podąża za indywidualnym rozwojem dziecka, respektuje jego potrzeby, wspiera w dążeniu do samodzielności i niezależności.

11. Przygotowuje do podjęcia z sukcesem nauki szkolnej.

 

 

                                         Regulamin przedszkola

 

1.  Przedszkole jest czynne w godzinach od 07.00 do 16:00 od poniedziałku do piątku.

2.   Do przedszkola prosimy przyprowadzać dzieci czyste i zdrowe.

3.  Dzieci należy przyprowadzać najpóźniej do godziny 08.00.

4.   Zwrot kosztów za żywienie przysługuje za każdy dzień zgłoszonej nieobecności dziecka w przedszkolu.

5.   Dziecko powinno być odebrane z przedszkola do godziny 16.00 przez rodziców lub upoważnioną przez rodziców osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo.

6.   Odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu rodzice zobowiązani są uiszczać z góry za każdy miesiąc do 15 każdego miesiąca w pokoju administracji.

7.    Rodzice powinni brać aktywny udział w życiu przedszkola, interesować się zabawami, nauką i zachowaniem dziecka, czytać na bieżąco wszystkie ogłoszenia znajdujące się na tablicy ogłoszeń.

8.   Wszelkie sprawy dotyczące pracy dydaktyczno-wychowawczej rodzice powinni kierować w pierwszej kolejności do nauczycieli.

9.   Wnioski dotyczące działalności placówki oraz pracy nauczycieli i pozostałego personelu należy kierować do dyrektora przedszkola.

 

                        

Nasze przedszkole tworzy  dzieciom przyjazne warunki wielokierunkowego rozwoju. Wszystkie dzieci są traktowane z jednakowym szacunkiem i miłością.

Nasze przedszkole – to placówka otwarta na potrzeby dzieci i rodziców.  Wychowujemy dzieci szczęśliwe, z odpowiednią wiedzą i  umiejętnościami, które  to pozwalają naszym wychowankom osiągać sukces na miarę ich możliwości,  a może dużo większy. Rodzice zaś, to współautorzy sukcesów swoich dzieci i życia przedszkolnego.

 

Priorytety w kształceniu

-        uczymy metodami aktywnymi

-        stosujemy nauczanie zintegrowane

-        tworzymy możliwości rozwijania indywidualnych zdolności i zainteresowań

-        promujemy szeroki wachlarz ciekawych ofert edukacyjnych  

 

Priorytety w pracy wychowawczo-dydaktyczno-opiekuńczej

-        wychowujemy obywateli XXI wieku

-        kształcimy samodzielność i odpowiedzialność

-        rozwijamy postawy społeczne

-       tworzymy atmosferę przyjazną dziecku, sprzyjającą zdobywaniu umiejętności, wiedzy i osiągnięcie sukcesu

-        dbamy oto, aby przedszkole było bezpieczne i zdrowe

-        przygotowujemy  do podjęcia nauki w szkole

 

Dzieciom dajemy możliwość

-        uczestnictwa w ciekawych zajęciach

-        twórczego działania

-        kreatywnego myślenia

-        samorealizacji

-        przeżywania radości z przebywania w zespole

-        współpracy

 

Zmierzamy

-        do wielokierunkowego rozwoju dziecka

-        do zadowolenia klienta: dziecka, rodzica i pracownika

-       do wprowadzenia takich metod zabawy, pracy i współpracy, które będą sprzyjały właściwej komunikacji

-        tworzenia klimatu sprzyjającego rozwojowi dzieci

-        do samozadowolenia ze spełnionej misji

 

Zapewniamy

-        wysoko kwalifikowaną kadrę pedagogiczną, troskliwą opiekę i rodzinną atmosferę;

-        opiekę, wychowanie i uczenie się dzieci na najwyższym poziomie w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa

-        nowoprzyjętym dzieciom - okres adaptacyjny;

-        traktowanie każdego dziecka indywidualnie i podmiotowo;

-        wielokierunkowe uczenie się poprzez zabawę;

-        różnorodne zajęcia edukacyjne spełniające oczekiwania dzieci i rodziców oraz zapewniające im indywidualną drogę rozwoju;

-       stosowanie metod twórczych wpływających na wszechstronne stymulowanie rozwoju każdego dziecka;

-        codzienny pobyt na powietrzu: spacery i wycieczki;

-        współpracę z logopedą /w przedszkolu/ oraz Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Kozienicach ;

-        trzy smaczne i urozmaicone posiłki;

-        możliwość prezentacji swoich talentów podczas imprez przedszkolnych, w galerii przedszkolnej i w konkursach;

-        rodzicom proponujemy partnerską współpracę.

 

W trosce o prawidłowy rozwój psychoruchowy oraz przebieg wychowania i kształcenia dzieci w wieku przedszkolnym, Podstawa Programowa Wychowania Przedszkolnego z dnia z 23.12.2008 r. zaleca następujące proporcje zagospodarowania czasu przebywania w przedszkolu w rozliczeniu tygodniowym:

  • co najmniej jedną piątą czasu należy przeznaczyć na zabawę (w tym czasie dzieci bawią się swobodnie, przy niewielkim udziale nauczyciela);
  • co najmniej jedną piątą czasu (w przypadku młodszych dzieci - jedną czwartą czasu), dzieci spędzają w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku itp.
  • najwyżej jedną piątą czasu zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego;
  • pozostały czas - dwie piąte czasu nauczyciel może dowolnie zagospodarować ( w tej puli czasu mieszczą się czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne i inne).

Zgodnie z tymi zaleceniami zostały opracowane w naszym przedszkolu ramowe rozkłady dnia dla dzieci młodszych i starszych

 

                                    Hymn przedszkola  „Pod Sosnową Szyszką”

                                                                                        Autor tekstu: mgr Bożena Kęska

                                                        Opracowanie muzyczne: mgr Agata Styczyńska

 

I. Pod Sosnową Szyszką jest nasze przedszkole -

    są w nim cztery grupy rozmieszczone w kole.

                    Ref. Hej nasze przedszkole,

                   piękne, kolorowe.

                   Chętnie tu chodzimy,

                   bo ciebie lubimy.

II.  Jest grupa Biedronek, to najmłodsze dzieci,

      potem już Jagódki – jak ten czas nam leci.

                   Ref. Hej nasze przedszkole…….

III. Najstarsze Krasnale oraz Leśne Duszki,

    które czyszczą w lesie wszystkie leśne dróżki

              Ref. Hej…….

IV. Tu gdzie jest przedszkole, szumiały topole,

      rosły dęby, sosny od lata do wiosny.

            Ref. Hej……..

 

 

 

Aktualności

Kontakt

  • Przedszkole Samorządowe w Garbatce - Letnisku „Pod Sosnową Szyszką”
    ul. Krasickiego 4
    26-930 Garbatka - Letnisko
  • 48 62 10 177

Galeria zdjęć